Hopp til hovedinnhold

3D-modell i anleggsprosjekter

Det blir mer og mer vanlig å dokumentere status og framdrift i store utbyggingsprosjekter gjennom jevnlige leveranser av oppdaterte 3D-modeller. Man kan slik på en lettfattelig måte vise hvor langt et prosjekt er kommet i stedet for å referere til hvor mange kubikkmeter masse som er flyttet eller kilometer med asfalt som er lagt.

For å kunne vise en slik framdrift er det viktig å ha dokumentert situasjonen på starttidspunktet. På anleggsområdene er det stor bruk av landmålingsutstyr med innmåling av masse detaljer underveis i byggingen. Det finnes nok heller ikke et anlegg uten daglige flyvinger med droner med kamera. Slik har man tilgang på store datamengder som kan settes sammen for å dokumentere status og framdrift.

Under bygging av E6-parsellen mellom Arnkvern og Moelv langs Mjøsa, hadde Veidekke masse data innsamlet underveis i byggingen, men av de omkringliggende områdene manglet de data til bruk i 3D-visualisering. Løsningen ble her å benytte Blom Norway sine skråfoto som var samlet inn før byggeprosessen startet.

Blom Norway produserte en 3D-modell gjennom bildematching av skråfotoene. På denne måten fikk Veidekke en 3D-modell som de kunne jobbe videre med og legge inn sine egne innmålinger og 3D-modeller fra mindre områder av anleggsområdet etter hvert som byggingen skred fram. Selve editeringen av 3D-modellen med innlegging av oppdatert situasjon var det Sweco som stod for.

Send oss en melding

Send oss gjerne en forespørsel så kontakter vi deg snarlig.

Denne tjenesten er beskyttet av reCAPTCHA og  "Google Privacy Policy and Terms of Service" gjelder.