Hopp til hovedinnhold

Historiske flybilder gir ny informasjon

Etterspørselen etter oppdaterte og nye kartdata er stadig økende. Likevel har sikkert mange av oss stilt spørsmålet: Hvordan så det ut her før?

Bruk av historiske flybilder fra Kartverkets flybildearkiv kan gi oss ny informasjon om fortiden. For eksempel kan man lage terrengmodeller med bildematching av de gamle flybildene og sammenligne med nye laserdata for å detektere terrengendringer.

Her er et eksempel fra Orkdal 1965 mot laserdata fra 2017. Røde og grønne farger er endringer. Spor etter planering av landbruksområder, kan ses der røde og grønne områder opptrer parvis.

Noe som er i konstant endring rundt oss uten at det er så lett å se fra dag til dag er trær som vokser. Men ved å sammenligne trehøyder fra flere år gamle bilder, kan man estimere vekstrate og si noe om tilvekst av biomasse i et område.

Bildet viser trehøyder i Orkdal i 1958.

Bruk av historiske bilder og sammenligning mot andre data har mange bruksområder og man kan virkelig hente ut ekstra mye informasjon ved å produsere 3D-punktskyer fra de gamle bildene.

Noen utfordringer er det med produksjon av slike data, og hvis du ønsker å lære mer om produkter fra historiske flybilder, kan du ta kontakt med inge.myklebust@blom.no!

 

Send oss en melding

Send oss gjerne en forespørsel så kontakter vi deg snarlig.

Denne tjenesten er beskyttet av reCAPTCHA og  "Google Privacy Policy and Terms of Service" gjelder.