Hopp til hovedinnhold

Skogtaksering med bruk av laserdata

I mange år har Blom jobbet tett sammen med skogeiersamvirker innen skogtaksering. Vi lager detaljerte ressursoversikter basert på fjernmåling og laserdata. Også i år har vi levert en del prosjekter og flere skal leveres til høsten.

Skogbruksplaner

En skogbruksplan gir detaljert oversikt over skogressursene for hver enkelt skogeier. Skogbruksplanen deler inn skogen i bestander og inneholder mye informasjon om hvordan skogen ser ut, som trehøyder, diameter til trærne, tømmervolum og mye mer. Et bestand er også en behandlingsenhet og skogbruksplanen gir anbefalinger om hvilke tiltak som bør eller må utføres for hver av de for å forvalte skogen optimalt.

Fjernmåling og laserdata

Det er krevende å kartlegge skog på en detaljert måte over store områder. Tidligere ble dette gjort med flybildetolkning og feltarbeid, men etter hvert økte bruken av fjernmåling. Nå estimerer vi nesten alle skogegenskaper ved bruk av automatiske metoder. Vi gjør det ved å bruke laserdata og mange nøyaktige kalibreringsmålinger i felt, såkalte prøveflater. Resultatene har høy nøyaktighet og metodene er kostnadseffektive. NMBU på Ås har utviklet metoden og den utvikles stadig videre. Nå bruker vi for eksempel også 3D punktskyer fra bildematching i stedet for laserdata. En annen utvikling er at vi bruker laser- og bildematchingsdata med om lag ti års mellomrom for å estimere tilvekst i skogen og bonitet (produktivitet).

Samarbeid med skogeiersamvirkene

Selskaper som lager skogbruksplaner er for eksempel Glommen Mjøsen Skog, AT Skog og ALLSKOG. Blom jobber tett sammen med disse i skogtakseringsprosjekter. Prosjektene varer vanligvis ett eller to år og består av mye mer enn fjernmåling. Det er fortsatt noe bildetolkning, grunneierkontakt, prøveflatemålinger, feltbefaring og kurs.

I år har vi gjennomført prosjektene som dekker Rendalen, Snåsa, Marnardal og Gausdal-Øyer. Til høsten leverer vi Aurskog-Høland, Fet og Sørum og vi har begynt på prosjekter i Rana, Trysil-Engerdal, Flekkefjord, Farsund, Hægebostad, Lyngdal og i Selbu og Tydal.

Bestandskart over skogen med estimert tømmervolum øverst til venstre.

Send oss en melding

Send oss gjerne en forespørsel så kontakter vi deg snarlig.

Denne tjenesten er beskyttet av reCAPTCHA og  "Google Privacy Policy and Terms of Service" gjelder.