Hopp til hovedinnhold

Ortofoto

For private og offentlige kunder utfører Blom Norway årlig flere små og store ortofotoprosjekt. Ortofoto kan lages på nye, eldre eller historiske bilder. Vi utfører også produksjon av Sant ortofoto og Infrarødt ortofoto. De eldste flyoppgavene Blom har laget ortofoto av er fra 1930-tallet.

Ortofoto produseres fra flybilder tatt vertikalt mot jordoverflaten. Sammen med en terrengmodell og posisjonsdata fra flyet reprojiseres flybildets sentralprojeksjon til en ortogonalprojeksjon, dvs at man ser rett ned på terrenget overalt i bildet. På denne måten får ortofotoet samme geometri som et kart og det kan dermed sammenstilles med kartdata og brukes i analyser, saksbehandling, kartvedlikehold og som dokumentasjon på fortid og nåtid i tillegg til at det er et eget produkt. For mange er det betydelig lettere å kjenne seg igjen i et ortofoto enn kun med bruk av kart.

Ortofoto kan draperes på 3D-modeller for mer liv i 3D-modellen. Det kan også legges inn som bakgrunn i de fleste karttjenester og GIS-programvarer. Blom Norway kan tilby tilgang til ortofotodatasett som en WMS-tjeneste fra vår geoserver.

Kvaliteten til ortofotoene avhenger av flere faktorer. Flyhøyde (oppløsning), kamera, kvalitet på terrengmodell samt kvalitet på grunnlagsdataene som benyttes under produksjon av ortofoto spiller inn i sluttproduktet. Ortofotooppløsning defineres ut ifra hvert bildeelements dekning på bakken (Ground Sample Distance - GSD). I Norge brukes hovedsakelig GSD8, GSD10 og GSD25, hvor hvert bildeelement/piksel i bildet tilsvarer 8, 10 eller 25 cm.

I Norge er alle det meste av offentlig innkjøpte ortofoto fra ulike årsklasser, kvaliteter og oppløsning samlet på "Norge i bilder".

Ta kontakt med Eirik Fosseli eller Inge Myklebust for mer informasjon.

Send oss en melding

Send oss gjerne en forespørsel så kontakter vi deg snarlig.

Denne tjenesten er beskyttet av reCAPTCHA og  "Google Privacy Policy and Terms of Service" gjelder.